ความเป็นส่วนตัว

Parsons Xtreme Golf - นโยบายความเป็นส่วนตัว

การแก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018

Parsons Xtreme Golf, LLC, PXG UK Limited และ PXG Canada Limited ("PXG", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") ได้ให้ความมุ่งมั่นต่อการรักษาข้อมูลความลับและความเชื่อใจของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างและเรียนรู้ว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณในเว็บไซต์นี้และหน้าเว็บของบริษัท (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์") อย่างไรและวิธีที่เราใช้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณในขั้นตอนการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ PXG ของคุณ และนำมาผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ("บริการ") ให้แก่คุณในท้ายที่สุด

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่คุณให้เรา: เรา หรือผู้ให้บริการของเรา (ดำเนินการในนามของเรา) อาจเก็บรวบรวม"ข้อมูลส่วนบุคคล" (ซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจจะใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ โดยตัวของข้อมูลเองหรือเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่น) ซึ่งคุณให้แก่เรา

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมในขั้นตอนการให้บริการแก่คุณนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการมีส่วนร่วมของคุณในบริการของเรา:

การสั่งซื้อทาง PXG.com ("คำสั่งซื้อทางเว็บไซต์")

 • รายละเอียดการติดต่อ (ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์)
 • การวัดขนาดที่คุณทำ (หากเป็นการสั่งซื้อโดยตรงทางเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา) และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณระบุไว้ในการติดต่อกับเราเกี่ยวกับบริการดังกล่าว

การสั่งซื้อทาง PXG Fitters ("คำสั่งซื้อการปรับแต่ง")

 • รายละเอียดการติดต่อ (ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์)
 • การติดต่อโดยตรงกับ PXG Fitter
 • การวัดขนาดการปรับแต่งไม้กอล์ฟที่ดำเนินการโดย PXG Fitter เพื่อการจัดหาบริการแก่คุณ และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณระบุไว้ในการติดต่อกับเราเกี่ยวกับบริการดังกล่าว

คำสั่งซื้อในสถานที่ที่กอล์ฟคลับ ("คำสั่งซื้อที่คลับ")

 • รายละเอียดการติดต่อ (ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์)
 • การวัดขนาดการปรับแต่งไม้กอล์ฟที่ดำเนินการโดยพนักงานของกอล์ฟคลับหรือผู้รับเหมา
 • รายละเอียดสมาชิกของกอล์ฟคลับ และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณระบุไว้ในการติดต่อกับเราเกี่ยวกับบริการดังกล่าว

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ: เมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่หรือตอบโต้กับเว็บไซต์นี้ เรา ตลอดจนผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามของเรา อาจใช้เทคโนโลยีหลากหลายประเภทที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือแบบรับมาเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง:

 • ที่อยู่ IP หรือรหัสเฉพาะอื่นของคุณที่ระบุถึงคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ตหรืออุปกรณ์อื่นที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
 • ประเภทอุปกรณ์
 • สถานที่ตั้งของคุณ
 • ประเภทซอฟต์แวร์ของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้
 • หน้าเว็บที่คุณเข้าถึงและเวลาที่คุณเข้าถึงหน้าเว็บเหล่านั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ช่วยเราทำความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ว่าพวกเขามาจากที่ใดและเนื้อหาใดในเว็บไซต์ของเราที่พวกเขาสนใจ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายในของเรา และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของเรากับผู้เข้าชมของเรา

คุกกี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นในบริการออนไลน์ของเรา (รวมถึง ตัวเลือกไม่รับบริการของคุณ) กรุณาดูคำแถลงเรื่องคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม

ข้อมูลจากบุคคลที่สาม: ในบางครั้ง เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม แต่เฉพาะในกรณีที่เราได้ตรวจสอบแล้วว่าบุคคลที่สามดังกล่าวได้รับความยินยอมจากคุณหรือได้รับอนุญาตหรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราโดยชอบตามกฎหมายเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น เราร่วมเป็นพันธมิตรกับ i-Parcel บริการที่จัดหาโดย UPS บริษัท i-Parcel เป็นผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่เราใช้เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์บางรายการแก่คุณ และด้วยเหตุนี้เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากพวกเขาเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะจัดส่งถึงคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย UPS เป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา (กรุณาดูหัวข้อที่ 7 ของคำแถลงด้านล่างนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งระหว่างประเทศ)

2. วิธีของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณและได้รับจากคุณ:

 • เพื่อสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ PXG ของคุณและจัดหาบริการแก่คุณ
 • เพื่อความสามารถในการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหรือดำเนินการตามรายการซื้อใดๆ ให้เสร็จสมบูรณ์หรือตามคำขอผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อตอบคำถามหรือคำขอของคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือคำแถลงของ PXG และเพื่อปรับปรุงและรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
 • เพื่อประสบการณ์การใช้งาน PXG แบบเป็นส่วนตัวของคุณ รวมถึง เพื่อปรับแต่งเนื้อหาเฉพาะ การโฆษณา และข้อเสนอที่เราให้กับคุณ และเพื่อการวิจัยตลาดและการวิเคระห์เชิงสถิติ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และเพื่อปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา คุณ หรือผู้อื่น
 • เพื่อช่วยเราในการดูแลระบบของเว็บไซต์และแก้ไขปัญหา
 • เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของหน้าเว็บของคุณ ทั้งนี้เพื่อรักษาความสดใหม่ของเว็บไซต์และความสนใจของคุณ

3. การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างในกรณีดังต่อไปนี้:

 • กลุ่มบริษัทและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม: เราแนะนำให้กลุ่มบริษัทของเรา บริษัทและบุคคลอื่นๆ ดำเนินการในนามของเรา ตัวอย่างเหล่านี้ อาจรวมถึงการแบ่งปันรายละเอียดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือคุณในการวัดขนาดของคุณ เพื่อให้เราสามารถส่งมอบบริการ ส่งอีเมล วิเคราะห์ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดและให้บริการลูกค้า
 • การถ่ายโอนธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราต้องการขายหรือจัดระบบธุรกิจของเราใหม่ หรือในกรณีที่เราอยู่ในสถานะล้มละลาย (รวมถึงกับบุคคลที่สามที่ต้องการซื้อบริษัทของเรา)
 • หน่วยงานผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรของรัฐ ศาล หรือบุคคลที่สามอื่น: เราอาจถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย เพื่อรับรองว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน หรือนโยบายที่มีผลใช้บังคับอื่นของเราเพื่อการสอบสวนการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อช่วยเหลือในการสอบสวน หรือแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หรือเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินหรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคคลที่สาม ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือสาธารณะ

นอกจากนี้เราก็อาจแบ่งปันข้อมูลข้อคุณกับบุคคลอื่น ตราบเท่าที่เราได้รับความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าว

4. เกณฑ์พื้นฐานทางกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ลูกค้าเท่านั้น)

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

 • จัดทำสัญญาที่เรามีกับคุณ (ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณและเพื่อความสามารถในการจัดส่ง)
 • ในกรณีที่เป็นผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางรายการที่คุณอาจจะสนใจ เพื่อดำเนินการวิจัยตลาด หรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามของเราเพื่อช่วยเราในการจัดหาบริการของเรา ขายสินค้าของเรา และดำเนินการเว็บไซต์) แต่เฉพาะในกรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของคุณ
 • หากคุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา (ในกรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้คุณทราบในเวลานั้นว่าเรามีจุดประสงค์ใดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) หากคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีเฉพาะหนึ่งๆ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย

หากเราขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อจัดทำสัญญากับคุณ เราจะแสดงข้อมูลนี้อย่างชัดเจน ณ เวลาดังกล่าว และแจ้งให้คุณทราบว่าข้อกำหนดเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อบังคับหรือไม่ (ตลอดจนผลที่อาจตามมา หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ)

5. ลิงก์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ของเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น Facebook, Instagram และ Twitter เราไม่ใช่ผู้ควบคุม แนะนำ หรือรับรองเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ และเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ และอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใดก็ตามที่คุณเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

6. เด็ก

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับบุคคลทั่วไปและไม่ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับเด็กหรือสำหรับเด็กโดยตรง ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา

7. เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสหรัฐอเมริกา

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป แคนาดา หรือสถานที่อื่นภายนอกสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่าเราเป็นบริษัทซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของเราตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และกลุ่มบริษัทของเรา ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามและพันธมิตรของเรา (เช่น UPS) ดำเนินงานทั่วโลก ดังนั้นเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในประเทศใดประเทศหนึ่งที่กลุ่มบริษัทและบุคคลที่สามของเราตั้งอยู่

อย่างไรก็ตาม เราได้ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมและจำเป็นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่สอดคล้องตามคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ มาตรการเหล่านี้รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ในประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปให้การพิจารณาว่าในขั้นต่ำสุด มีกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เทียบเท่ากับกฎหมายในยุโรป และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามที่ได้ทำสัญญาซึ่งมีข้อสัญญามาตรฐานกับเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อมูลของคุณจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป’สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มบริษัทของเรา ซึ่งกำหนดให้กลุ่มบริษัททั้งหมดของเราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนประมวลผลจาก EEA ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป

8. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

เมื่อเราไม่มีความจำเป็นทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เราจะลบหรือเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลสำรอง) เราก็จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยและแยกออกจากการประมวลผลเพิ่มเติมจนกว่าจะสามารถทำการลบได้ คุณสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

9. วิธีของเราในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย

เราใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลเกี่ยวกับคุณ มาตรการที่เราใช้ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มาตรการเฉพาะที่เราใช้นั้นรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการส่งผ่านและระหว่างการเก็บรักษา

10. สิทธิ์และทางเลือกของคุณ

การเข้าถึง คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ หากคุณต้องการขอรับสำเนาหรือคำอธิบายของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่ กรุณาแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (เช่น อีเมลหรือทางไปรณีย์) ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณและให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณ

ความถูกต้อง เราจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อนึ่งเป็นความรับผิดชอบของคุณในการรับรองว่าข้อมูลที่คุณส่งให้เรานั้นเป็นความจริง ถูกต้องและสมบูรณ์ เราอาจส่งอีเมลอัพเดตข้อมูลให้คุณเป็นระยะๆ เพื่อเตือนให้คุณแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการอัพเดตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขหรืออัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การร้องขอให้ลบข้อมูล คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่ หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

สิทธิ์อื่นๆ คุณสามารถปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่น เช่นเคยคือคุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้ โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

ความยินยอม หากเราได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยได้รับความยินยอมจากคุณ คุณก็สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกัน การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใดก็ตามที่เราดำเนินการก่อนการเพิกถอนของคุณ หรือต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราดำเนินการบนพื้นฐานการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมายนอกเหนือจากความยินยอม

11. การเพิกถอนความยินยอมของคุณในการรับข้อความทางการตลาด

คุณสามารถขอให้เราหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือการตลาดได้ทุกเมื่อ หากคุณต้องการดำเนินการดังกล่าว กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@pxg.com โดยระบุในบรรทัดของหัวข้อเรื่องว่า "UNSUBSCRIBE" หรือคลิกที่ลิงก์ “unsubscribe from this list” ในอีเมลใดก็ตามของเรา

12. การเปลี่ยนแปลง

เราอาจอัพเดตคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ตามการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติเรื่องข้อมูลของเรา หากเราได้เปลี่ยนแปลงสื่อข้อความใดก็ตาม เราจะแจ้งเตือนให้คุณทราบอย่างชัดเจนก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ เราขอสนับสนุนให้คุณอ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวในหน้าเป็นระยะๆ

คุณสามารถดูวันที่ของ“การแก้ไขครั้งล่าสุด”ของคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งแสดงไว้ที่ด้านบนของคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้

13. การสอบถามหรือการร้องเรียน

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง นอกจากนี้ (หากคุณมาจาก EEA) หากคุณมีข้อร้องเรียนใดก็ตามเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณยังสามารถติดต่อสำนักงานของคณะกรรมาธิการข้อมูล' ("ICO") ได้เช่นกัน รายละเอียดการติดต่อของ ICO แสดงไว้บนเว็บไซต์ของ ICO' ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางลิงก์ต่อไปนี้: https://ico.org.uk/

14. รายละเอียดการติดต่อของเรา

หากคุณต้องการติดต่อเรา คุณสามารถใช้รายละเอียดการติดต่อต่อไปนี้:

ทางอีเมล: privacy@pxg.com

ที่อยู่:
15485 N 83rd Way
Scottsdale, Arizona 85260

หากคุณได้ส่งคำสั่งซื้อทางเว็บไซต์ คำสั่งซื้อที่คลับ (ภายนอก EEA) หรือคำสั่งซื้อการปรับแต่ง (ภายนอก EEA) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ Parsons Xtreme Golf, LLC

หากคุณได้ส่งคำสั่งซื้อการปรับแต่ง (ภายใน EEA) หรือคำสั่งซื้อที่คลับ (ภายใน EEA) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ PXG UK Limited

หากคุณได้ส่งคำสั่งซื้อการปรับแต่ง (ภายในแคนาดา) หรือคำสั่งซื้อที่คลับ (ภายในแคนาดา) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ PXG Canada Limited